Üzenet

A távolról is nyújtható szolgáltatásokra vonatkozó - MOSS rendszer szerinti – euró alapú befizetésekre szolgáló devizaszámla adatok

A távolról is nyújtható szolgáltatásokra vonatkozó - MOSS rendszer szerinti – euró alapú befizetésekre szolgáló devizaszámla adatok

Megnevezés Számlaszám (IBAN) BIC kód Devizanem
A távolról is nyújtható szolgáltatások elektronikus közösségi egyablakos rendszerének (MOSS) euró alapú elszámolási számlája HU48-10004885-10008016-00212139 HUSTHUHB EUR

A befizetésről további információk olvashatók a Magyar Államkincstár honlapján a következő címen:
http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Hírek/Ügyféltájékoztató_deviza%20utalások%20küldése%20és%20fogadására%20vonatkozóan_2015.01.20.pdf

Az IBAN számlaszámot kizárólag a nemzetközi pénzforgalomban, deviza-átutalási megbízásokon kell alkalmazni. Az IBAN számlaszámot balra igazítva, folyamatosan, tagolatlan módon, szóköz, kötőjel, egyéb karakterek nélkül kell megadni, az "IBAN" megjelölést nem szabad a számlaszám elé írni.
A deviza-átutalási megbízáson a megfelelő költségvetési számlához (adónemhez) tartozó IBAN számlaszám mellett az alábbi adatokat kell megadni:

Jogosult/Kedvezményezett számlatulajdonos neve: NAV Informatikai Intézet
Jogosult/Kedvezményezett számlatulajdonos székhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 112-114.
Jogosult/Kedvezményezett számlavezető "bankja": Magyar Államkincstár
Devizanem: EUR

Az átutalási megbízás "Jogosulttal/Kedvezményezettel közlendő" rovatában meg kell adni annak a bevallásnak a referenciaszámát, amelyre tekintettel az adózó az átutalást teljesíti, annak érdekében, hogy a befizetést az adózó adófolyószámláján megfelelően jóvá lehessen írni. (Az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet 4/A. § (6) bekezdése alapján az adózó befizetési kötelezettségét kizárólag az adózó vagy képviselője által benyújtott bevallás referenciaszámára hivatkozással teljesíti.)

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 10. számú melléklet 4.2.4 illetve 5.2.4 pontjai alapján bármely, az adózó önhibájából eredő, az adóhatóságot terhelő utalási költség, így különösen a téves, beazonosíthatatlan utalás költsége az adózót terheli. Ennek megfelelően a közlemény rovatban az adózó hibájából eredő téves (hibás) vagy hiányzó „bevallási referenciaszám” miatt be nem azonosítható tételek (vissza)utalási költségei az adózót terhelik!

A hatályos tagállami áfakulcsok az Európai Bizottság TIC portálján

Üdvözöljük a Mini Egyablakos Rendszer magyar portálján!

A Mini Egyablakos Rendszer (MOSS) olyan adózók számára kínál egyszerű, hatékony, egyablakos és elektronikus ügyintézési lehetőséget, akik az Európai Közösség országaiba teljesítenek távolról is nyújtható szolgáltatást (vagyis távközlési, rádió- és televízióműsor-, illetve elektronikus szolgáltatást) olyan fogyasztók számára, akik nem alanyai az általános forgalmi adónak (ill. a hozzáadottérték-adónak).

I.)Miért válasszam?

A távolról is nyújtható szolgáltatások teljesítési helye 2015. január 1-től a fogyasztó letelepedési helyéhez igazodik, ezért az adókötelezettségek teljesítése az eddigi gyakorlatot követve olyan módon lehetséges, hogy Ön a fogyasztóinak tagállama szerinti minden egyes nemzeti adóhatósághoz külön-külön bejelentkezik, majd az ottani szabályok szerint külön bevallásokat nyújt be és külön befizetéseket teljesít. Ez egyben az adminisztráció és a hibalehetőségek növekedését, valamint a költséghatékonyság csökkenését is jelenti.

A MOSS, mint közösségi egyablakos rendszer épp e hátrányok kiküszöböléséhez kínál megfontolandó alternatívát. Amennyiben Ön a rendszer használata mellett dönt és Magyarországon kell vagy kíván bejelentkezni, úgy elegendő ezen a - magyar adóhatóság által üzemeltetett - MOSS Portálon negyedévente egyetlen, egységes bevallást benyújtania minden tagállamra vonatkozóan. Ez esetben Magyarország, mint az azonosítót kiadó tagállam a bevallási adatokat továbbítani fogja mindazon tagállamok részére, amelyeket Ön bevallásában feltüntetett. Az adófizetés szintén az azonosítót kiadó tagállamba történő egyetlen, összevont utalással teljesíthető, amelyet e tagállam a vonatkozó bevallásnak megfelelően továbbít a fogyasztás szerinti tagállamoknak.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál bejelentkezve – hazánkban letelepedett adózóként az Ügyfélkapun keresztül, nem letelepedett adózóként e-mail címmel és jelszóval történő regisztrációt követően - MOSS-adózóként Ön portálunkon jelezheti adatainak megváltozását, bevallásait beküldheti, módosíthatja, illetve megtekintheti mindezek állapotát, valamint üzenetei között ellenőrizheti az Önnek küldött adóhatósági iratokat, igénybe veheti Helpdesk szolgáltatásunkat, azaz naprakész információk segítik a hatékony ügyintézést.

A MOSS adózójaként tehát Ön egy egyszerűsített egyablakos ügyintézéssel válthatja ki a korábban végzett adminisztrációs terhek jelentős részét, de kizárólag a felsorolt három szolgáltatástípus tekintetében. Ennek módja azonban némileg eltér attól függően, hogy Ön rendelkezik-e letelepedéssel a Közösség valamelyik tagállamában.

A rendszer szabályainak 2019. évi változásait a következő cikk foglalja össze: https://nav.gov.hu/ado/afa/tavolrol_nyujthato_szolgaltatsok

II.) EU-s séma

Az Európai Közösség területén letelepedett adózóként Ön csak közösségi székhelye tagállamában regisztrálhat. Ha székhelye az EK területén kívül van, és csak állandó telephellyel bír a Közösségben, úgy ez utóbbi tagállamában (vagy ha több tagállamban van állandó telephelye, akkor választása szerint ezek közül bármelyikben) regisztrálhat. Választása nincs kihatással a fizetendő adó mértékére. A választott ország az Ön meglévő adóazonosító számával veszi Önt nyilvántartásba. Bevallásában csak a fogyasztás szerinti olyan országokba teljesített szolgáltatásokat tüntethet fel, ahol Ön nem rendelkezik állandó letelepedéssel! Az állandó letelepedés szerinti és az azonosítót kiadó tagállamokba teljesített távolról is nyújtható szolgáltatásokról tehát a MOSS-tól függetlenül, az általános gyakorlatnak megfelelően nemzeti bevallásokat kell benyújtani.

Amennyiben tehát az Ön székhelye, ennek hiányában állandó telephelye Magyarországon van, és a kapcsolódó közhiteles hatósági nyilvántartásba (pl. cégbíróság, egyéni vállalkozók nyilvántartása stb.) bejegyzett, valamint működő adóalanyként, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz is bejelentkezett adózóként, adóazonosító szám birtokában a nem adóalanyok részére távolról is nyújtható szolgáltatások más tagállamban (is) történő teljesítése miatt be kíván jelentkezni a MOSS rendszerbe, akkor ügyfélkapus hozzáférés birtokában válassza az EU-s séma szerinti bejelentkezési opciót.

III.) nem EU-s séma

Az Európai Közösség területén nem letelepedett adózóként Ön bármelyik tagállamban regisztrálhat. Választása nincs kihatással a fizetendő adó mértékére. A választott ország egy általa képzett adóazonosító számmal veszi Önt nyilvántartásba. Bevallásában a közösség bármely országába - beleértve az azonosítót kiadó tagállamot - teljesített szolgáltatást feltüntetheti.

Amennyiben tehát az Ön székhelye az Európai Közösség területén kívül van, és állandó telephellyel sem rendelkezik a közösség területén, valamint még egyetlen másik tagállamban sem jelentkezett be a MOSS rendszerbe és ezt Magyarországról szeretné megtenni, akkor válassza a nem EU-s séma szerinti bejelentkezési opciót. Első regisztráció alkalmával 'Képviseleti fiók nyitása' esetén a megadott e-mail címre kap egy aktivációs linket, melyen keresztül aktiválnia kell a MOSS portál nem EU-s sémájához történő hozzáférést. Sikeres aktiváció esetén a továbbiakban a 'Bejelentkezés e-mail címmel és jelszóval' opció választásával tud belépni a portálra.